„Obrazotvorec“, Pavel Froněk - malby na plátně

Výstava

Těžiště tvorby Pavla Froňka je klasická malba a kresba. Jeho tvůrčí hledání zatím běželo spíš cestou marginálních témat oproti tomu, co chápeme jako střední proud galerijního umění. V dřívějších fázích se věnoval někdy až obsesivnímu zkoumání drobných předmětů kolem sebe, jako jsou prací prostředky, zásuvky, lahve od Coca-Coly, nebo prostě jen roh stolu. Potom nastalo krátké intermezzo v podobě pokusu o malířskou reflexi tradice tuzemské barokně sakrální plastiky, kde uplatnil i své předchozí vzdělání v oblasti teorie a dějin umění. V současnosti se obrátil k reflexi toho, co je to umění, kde leží jeho hranice a kde nikoli, jestli existuje něco jako „vysoké“ umění a také toho, jestli je vůbec potřeba nějak přesněji daný fenomén vymezovat a jestli by nebyly lepší jen rozpité okraje zanořené v širokém oceánu okolních i vzdálených disciplín. V souboru obrazů nazvaném „Hodina Kolibříka“ se snaží prezentovat jakýsi velmi nejasný a jen volně spojitý příběh čerpající z tradice pokleslých thrillerů, hororů a kriminálních komixů románů, či také her z devadesátých let. Jistými obrazovými i textovými odkazy chce však nasměrovat diváka k tradici a skutečnosti umění viděného běžněji spíš v galeriích.

Termíny