Euforie z romantismu: Christian Dior a jeho „New look“

Volný čas
Termíny