Aljaška – syndrom Pobřežních hor

Volný čas
Jen tři řeky dokázaly překonat pásmo Pobřežních hor a prodrat se do vln Aljašského zálivu. Jsou to mohutné řeky Stikine, Alsek a Copper. Na mnoha místech tečou širokými údolími, ale tam, kde skály neustoupily, se valí divokými kaňony. S každým horským ledovcem stékajícím z okolních hor získávají na vodnatosti i na síle. Kdo se na podobnou výpravu vydá, je vystaven nečekanému nebezpečí. Odborně se mu říká „Scenic Overview Syndrome“. Také se hovoří o „Overdose“, neboli „předávkování“. A jak se s tím vyrovnat, poví Marek Srba.
Termíny