Georges Braque: souputník Pabla Picassa

Volný čas
Dílo tohoto malíře představuje moderní přehodnocení tradičního francouzského cítění. V obrazech je soustředěna delikátnost, kontemplace, jemné nuance v duchu velkých Francouzů – Chardina, Corota a Cézanna. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.
Termíny