Mezinárodní projekt „Večer s ombudsmanem“

Volný čas
beseda a aktivní diskuze s právníky Kanceláře veřejného ochránce práv s tématem „Nejčastější případy porušení základních práv“. Součástí besedy je také krátký film a divadelní scénky s daným tématem. V rámci večera vystoupí také spisovatelka Marie Lekešová s krajovými jídly. Pořádá Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova ve spolupráci s Městem Kyjovem a Městským kulturním střediskem. Z kapacitních důvodů se akce koná v divadelním sále DK Kyjov.

Termíny