Krojový výlet

Volný čas
Krojový výlet za doprovodu dechové hudby; smyslem akce je prezentace živé lidové kultury a snaha o udržení tradiční letní slavnosti.









Termíny