Josefský košt

Volný čas
výstavu vín pořádá Vinařský spolek při ZO ČZS Kyjov v DK v Kyjově; od 16:00 h zahraje CM; občerstvení zajištěno.

Termíny