Celostátní maraton cvičení pacientů s roztroušenou sklerózou MARS

Volný čas
pořádá Roska Kyjov ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN a nadací IMPULS. Přijďte nás podpořit a cvičit s námi do Domova Horizont Kyjov, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov. Sraz ve 14:30 h, podložky + pití s sebou; podle počtu účastníků v malé nebo velké tělocvičně. Přihlášky do 1.3. (SO) na e-mailu: roskakyjov.hodonin@seznam.cz.

Termíny