přednáška Hany Šišperové „Barvy jako zdroj inspirace“

Volný čas
(večer spojený s uměním, hudbou, autorským čtením…) v přednáškovém sále.

Termíny