Setkání ředitelů příspěvkových organizací města Kyjova, zástupců organizací Jihomoravského kraje a veřejnosti v rámci celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů“

Volný čas
V rámci akce proběhne: vyhodnocení soutěže „Nejlepší čtenář roku 2013“, setkání matrikářů a lidových vypravěčů „Aneb, co píší kroniky o knihovnách“, vystoupí také skupina HUMuS – Horňácké umělecké muzikantské sdružení pod vedením starosty Velké nad Veličkou Ing. Jiřího Pšurného. V přednáškovém sále.

Termíny