tradiční ochutnávka vín

Volný čas
ČSZ Ježov pořádá v místním KD. K tanci i poslechu zahraje CM.

Termíny