Beseda s důchodci

Volný čas
k tanci i poslechu hraje Mgr. Jan Meisl z Vracova v sále školy.

Termíny