VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ K 164. VÝROČÍ NAROZENÍ T. G. MASARYKA.

Volný čas
Akce se koná u pomníku T.G. Masaryka, na náměstní 17. listopadu

Termíny