INDIVIDUALITA A SPOLEČENSTVÍ ANEB SETKÁNÍ NAD KULTUROU DNEŠKA

Volný čas
Přátelé harmonické výchovy, o.s. a Eurythmea pořádají netradiční zkušenostně-intelektuální festival Infdividualita a společenství aneb Setkání nad kulturou dneška.

Termíny