Tradiční hody ve Staré Břeclavi

Volný čas
Prezentace živé lidové kultury a snaha o udržení tradičních hodových slavností, zahájení hodů slavnostním průvodem, k tanci a poslechu hraje dechová hudba.

Termíny