„Soukromé metamorfózy“

Volný čas
Výstava Lenky Neuhauserové. Vernisáž: 3. 10. 2014 v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 9. 11. 2014.

Termíny