Čarovné barvy země

Volný čas
Od 11. března 2014 se v prostorách Střední školy Strážnice uskuteční výstava výtvarných prací Čarovné barvy země. Jedná se o výstavu soutěžních prací školních kolektivů, vytvořených pomocí přírodních barevných jílů a dalších čistě přírodních materiálů. Soutěž, nesoucí stejný název jako připravovaná výstava, probíhala v minulém školním roce nejen v našem regionu, ale i v příhraničí a zapojilo se do ní 20 škol, které soutěžily ve čtyřech věkových kategoriích. Hlavním motivem celé soutěže bylo loňské Cyrilometodějské jubileum, které je úzce spjato se Slovanským hradištěm v Mikulčicích, garantem této soutěže. Témata těchto kategorií nesly názvy Půda jako kronika (patroni Evropy sv. Cyril a Metoděj) a Obrazy z dějin (Magnae Moraviae). Dvě nejmladší kategorie vytvořily díla na téma Okouzleni přírodou (otisk přírody) a Svět kolem nás (pramen života). Základní, základní umělecké a střední školy vytvořily celkem 69 děl, které byly vyhodnoceny odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 13. června 2013 na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Studenti Střední školy Strážnice, pod pedagogickým vedením paní učitelky Kataríny Cáfalové, se zúčastnili této výtvarné soutěže a jejich práce se umístnily na prvních třech místech třetí kategorie. Vítězné práce spolu s dalšími soutěžními obrázky si budou moci návštěvníci prohlédnout v do 4. dubna 2014.

Termíny