Kulturní léto

Volný čas
Cyklus pravidelných nedělních koncertů před kinem Koruna. Představí se soubory a hudebníci z Břeclavi a okolí.

Termíny