Valtice na přelomu 18. a 19. století

Volný čas
Beseda v rámci projektu LEGIE 100 s Mgr. Miroslavem Svobodou, Ph.D., ředitelem Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově. Ukázka dobových uniforem napoleonských válek Klubem příznivců vojenské historie Brno – 57éme.

Termíny