Valtické krojované hody

Volný čas
Průvod šohajů – zvaní na hody. Krojovaný průvod od Domova seniorů na ul. Modřínová směrem na náměstí, žádání starosty o povolení hodů, taneční zábava na náměstí.

Termíny