Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany

Volný čas
1. koncert 8. ročníku, Alfréd Strejček – umělecký přednes, Štěpán Rak – kytara

Termíny