Pivovarnictví v Pardubickém kraji

Výstava
Putovní výstava Regionálního muzea v Chrudimi doplněná Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě odkrývá tajemství vaření piva! Návštěvníci se na výstavě mohou přesvědčit, že pod pojmem pivo se neskrývá pouhá představa konzumace alkoholického nápoje. Tento rtům milý výraz pojímá i bohatou historii, různorodé výrobní postupy, specifický slovník a v neposlední řadě velkou chuťovou a barevnou pestrost. Vaření piva má navíc v Pardubickém kraji bohatou tradici, kterou výstava sleduje v jejím nepřetržitém vývoji od roku 1913 až po současnost.
Termíny