Vivat Smetana: Pocta Bedřichu Smetanovi

Volný čas
Projekce hraného dokumentu "Život žitý zaživa" scénáristky Šárky Horákové - Maixnerové a režiséra Pavla P. Rise, který netradičně pojímá poslední léta života Bedřicha Smetany. Zároveň bude promítnut dokument "Zvelebení hrobu Bedřicha Smetany", se záběry z odběru plsti z míst významných pro jeho život včetně Litomyšle. Na závěr beseda s protagonisty - herečkou Jitkou Molavcovou, iniciátorkou obnovení náhrobku Marií Hakenovou, režisérem Pavlem P. Riesem a sochařem Petrem Císařovským.
Termíny