O bratru Palečkovi a kouzelníku Žitovi

Divadlo
Život královského šaška není žádný med. O tom Vás přijdou přesvědčit Žito kouzelník a udatný rek, bratr Jan Paleček.
Termíny