Kočár do Vídně

Divadlo
Komorní psychologické drama o zaslepenosti nenávistí, pomstě a neporozumění.
Termíny