Přednáška: Jan Amos Komenský

Volný čas
Přednáší: Adolf Inemann a Taťana Fischerová. Vtipné a osobité povídání a čtení ukázek z knih o životě Jana Amose Komenského.
Termíny