Mezi nouzí a blahobytem - Sociální otázka v Plzni 19. století

Výstava
Rychlý rozvoj západočeské metropole v 19. století přinášel mnohé změny v životních podmínkách jejích obyvatel. Výstava inspirovaná tématem 34. Plzeňského sympozia se soustředí na sledování společenských kontrastů a přiblížení snah o řešení sociální otázky v Plzni.
Termíny