Beseda u cimbálu

Mužský sbor - Čestný straňan města. Večerní představení + pochodování basy doprovácí CM Ohnica.
Termíny