Bottega - umělecká tvorba

Výstava
Bottega – umělecká tvorba je nestátní nezisková organizace založená v roce 2002, jejíž hlavní činností je práce s dětmi, mládeží i dospělými v oblasti výtvarného umění. Posluchači se seznamují s kulturními tradicemi prostřednictvím výtvarného umění. Obsahem práce je výuka kresebných a malířských technik, práce se dřevem, keramikou a ostatními materiály. Součástí výuky jsou i návštěvy výstav a galerií u nás i v zahraničí. Výstava je průřezem naší tvorby za uplynulých 10 let.
Termíny