Krajská galerie vystavuje díla výtvarníka Iva Sedláčka

Výstava, Volný čas

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zpřístupnila ode dneška výstavu děl výtvarníka Iva Sedláčka.

 

 

Výstava nese název Horizont událostí / Tvorba z let 2011 – 2014.

 

 

K vidění je v přízemí 14. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

 

 

Výstava potrvá do 20. dubna 2014 a je otevřena denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

 

 

 

Foto: Ivo Sedláček - z instalace v Městském divadle Zlín. Zleva: Nahoře a dole, 2011 a Krajinka, 2011 (akryl, papír, cca 330 x 150 cm) (archiv KGVU ve Zlíně)

Účinkují

Ivo Sedláček (1961) studoval na katedře výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě brněnské univerzity. Je spoluzakladatelem a ředitelem Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění. Jako umělec se věnuje především malbě, s níž však, proti tradičnímu pojetí tohoto média, zachází velmi volně. V posledních letech reflektují jeho velkoformátové obrazy kosmogonické myšlenky. Název výstavy je záměrně mnohoznačný. „Horizontem událostí může být míněna psychologická mez či filozofický rámec komunikace a poznání. Primárně však odkazuje k fyzikálnímu pojmu označujícímu plochu v prostoročasu, která pro daného pozorovatele vymezuje oblast, ze které ho nemůže dosáhnout žádné elektromagnetické záření. Typickým příkladem horizontu událostí je hranice černé díry. Obecně jde tedy o jev, který vytváří hranici poznání v přírodních vědách," řekl kurátor výstavy a ředitel galerie Václav Mílek. Název výstavy a názvy některých z vystavených děl nejsou zvoleny náhodně a nejsou bez souvislosti. Dívat se však na předkládané dílo Ivo Sedláčka jako na ilustraci k výzkumu fyziky vesmíru by bylo nepochopení. V celku tvorby Ivo Sedláčka, byť se formálně i obsahově proměňuje, má velký význam kontinuita. Témata jeho starších děl se postupně vynořují v těch novějších, přestože se často nejedná o záměrné navázání. I v případě této výstavy tomu tak je. „Pokusili jsme se to připomenout v rámci instalace, uvedením několika kreseb z 80. let," dodal Václav Mílek. Až do konce devadesátých let bylo autorovi vlastní především figurální vyjádření – člověk, potažmo jeho vztah k prostředí, lidské vztahy, komunikace… V tomto ohledu lze hovořit o existenciálním aspektu v Sedláčkově tvorbě. Ten je čitelný i na obrazech z posledních let. Věčné napětí mezi známým a neznámým, touha poznat víc, než nám naše přirozené schopnosti umožňují. Tyto obrazy jsou autonomní realitou, protože nejsou závislé na smyslovém vnímání, nejsou však autonomní ve vztahu k přírodě svým způsobem vzniku a hlavně svým tématem. Tím je totiž skutečnost, svět. 

Kontakty

www.14-15.cz

Termíny