Hraný výukový program akupiny Armentum

Volný čas, Pro děti

Skupina Armentum připravuje další didaktický projekt pro školní skupiny. Jeho cílem je přiblížení některých významných epoch našich i světových dějin nenásilnou a zábavnou formou. V jeho rámci jsou používány divadelní zkratky, názorné ukázky dobových kostýmů či inventáře a interaktivní zapojování diváků. Hraný výukový program s ukázkami např. dobových řemesel, která si žáci mohou na nádvoří hradu rovněž sami vyzkoušet, stranou přitom nemusejí zůstávat ani pedagogové. Součástí je prohlídka hradního paláce s výkladem o historii Kunětické hory.


http://www.hrad-kunetickahora.cz/

Další informace najdete a objednávky směřujte na www.armentum.cz.

Termíny