Možnosti energie II: Transition Towns

Volný čas
Města změny se snaží reagovat na problémy ropného zlomu a klimatické změny. Jak to vypadá v praxi například v britském Bristolu, kde žije 400 000 lidí? A jak v malém městě Stroud či londýnské části Brixton? Existuje takové město už i v České republice? Budeme se bavit o lokálních měnových systémech, potravinové soběstačnosti, urban gardening, úsporách energie, sociálním podnikání, učení se zapomenutým dovednostem a řemeslům, spolupráci s místní samosprávou a dalším tématům, kterým se Transition Towns v praxi věnují. Večerem provází Hana Klenovská.
Termíny