Za jakých konstelací a kdy může přijít nemoc?

Volný čas
V přednášce Ing. Richard STŘÍBNÝ zahrne do svých úvah o propojení psychosomatické medicíny s astrologií i časový faktor a předvede, za jakých konstelací a kdy obvykle vstupují nemoci do našich životů. Zamyslí se nad poselstvím nemocí a jak se z nich poučit.
Termíny