Komentované vycházky - Bílkova vila

Volný čas
Tvorba pod vlivem pražské výstavy E. Muncha. Bílkova vila – vila sochaře, architekta, grafika a vizionáře Františka Bílka je architektonickým skvostem světového významu, který byl vytvořen pod vlivem světového umění symbolismu, secese, ale také pražské výstavy E. Muncha. Vznikla v roce 1910–1911. Dnes můžeme nahlédnout do prostor ateliéru, kde František Bílek pracoval. Jsou zde umístěna jeho stěžejní díla (Mojžíš, Úžas). V obytné části vily je možné obdivovat vytříbený vkus podřízený dobové estetice. Provádí PhDr. Jana Jebavá.
Termíny