Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy

Volný čas
Setkání s Pavlem Taussigem. Projekce dvou dokumentů: o Ottle Davidové, nejmladší ze tří sester Franze Kafky, a o Jaroslavu Fraňkovi, rozvědčíkovi od Berounky, zmiňovanému v díle Oty Pavla. Ve zbývajícím čase možno s autorem besedovat.
Termíny