Jenovéfa

Hudba
Hlavní část tvorby Roberta Schumanna tvoří klavírní skladby označované za hudební poezii. Skladatel ale řadu let usilovně hledal také náměty pro operní kompozice. Nakonec vytvořil za svůj, bohužel předčasně ukončený, život pouze jednu. Inspirací mu byla ve své době populární legenda o Jenovéfě odehrávající se v dávných dobách na území dnešní Francie. Schumann z ní vytvořil operní báseň o věrné lásce hraběnky Jenovéfy, jež za nepřítomnosti manžela, válečníka Siegfrieda, odolá nejen milostným návrhům rytíře Gola, ale také kouzlům zlé čarodějky Margarethy. Dílo uvedeme v novodobé české premiéře.
Termíny