Církevní heraldika a sfragistika českého Slezska

Výstava
Heraldické symboly církevních osob a institucí působících na území českého Slezska od středověku do současnosti, či uplatňování těchto symbolů na pečetích, písemných památkách i architektuře - takováto témata představí přednáška s názvem Církevní heraldika a sfragistika českého Slezska. Návštěvníci Historické výstavní budovy se 27. února 2014 mohou těšit například na informace týkající se počátků užívání erbů církevní hierarchií v našich zemích od přelomu 13. a 14. století. Dozvědí se také jaké pečeti a znaky používali vratislavští biskupové a nižší duchovní v českém Slezsku, jaké jsou znaky slezských klášterů a jejich představených a opomenuta nebude ani současnost a projevy soudobé církevní heraldiky na teritoriu českého Slezska. Přednáška o církevní heraldice a sfragistice je poslední v sérii přednášek, které doprovázely výstavu Znamení vertikál a uzavírá tak doprovodné programy k této expozici. Přednášející PhDr. Karel Müller je archivář, historik a heraldik, působí jako ředitel Zemského archivu v Opavě.
Termíny