Jozef Ondzik: Čiara

Výstava
„Línia začínajúca na brehu Dunaja v Pečnianskom lese a končiaca medzi Jarovcami, Rajkou a Deutsch Jahrndorfom je krátkym úsekom, kde hranica medzi Rakúskom a Slovenskom nevedie stredom riek, ale po suchej zemi. Zbytky železnej opony, prvorepublikových opevnení, pozorovacích veží hraníc Schongenskeho priestoru a kamenných pätníkov určujúcich líniu medzi Rakúskom a Uhorskom určujú ráz tejto krajiny. Dajú sa z nich vyčítať veľké dejinné udalosti i vytušiť osudy ľudí prekračujúcich túto čiaru. “
Termíny