Antonín Širůček: Život a dílo / monografie

Výstava
Brněnský sochař a malíř, rodák z Trávníku u Letovic a žák pražské Akademie výtvarného umění se natrvalo usadil v Brně po druhé světové válce, aby se od té doby podílel na formování zdejší výtvarné scény. V šedesátých a sedmdesátých letech, jako člen skupiny Brno M, dospěl k vrcholnému údobí svého životního tvůrčího úsilí. Monumentálními a komorními sochami i názorově vyhraněnými obrazy, dal výraz své osobité moderní koncepci, která těžila ze smyslu pro realitu i pro konstruktivní hodnoty díla, které má své místo nejen v rámci Brna, ale také v širších souvislostech českého moderního umění.
Termíny