VRCHLABSKÁ ZÁKOUTÍ

Výstava

Pohledy do vrchlabských uliček i na město nabízí soubor obrazů ze sbírky Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí. Návštěvníci mohou na výběru z prací Antonína Mánesa, Antonína Pipenhagena, Benno Dlouheho a dalších umělců porovnat proměny města v průběhu jednoho století.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny