Církevní heraldika a sfragistika v českém Slezsku

Výstava, Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Jaká tajemství skrývají erby nebo pečeti se mohou dozvědět posluchači přednášky
PhDr. Karla Müllera. Slezské zemské muzeum zve poslední únorový čtvrtek do Historické výstavní budovy.

 

Přednáška s názvem Církevní heraldika a sfragistika českého Slezska představí 27. února od 18.00 hodin heraldické symboly církevních osob a institucí působících na území českého Slezska od středověku do současnosti, jejich uplatňování na pečetích, v písemných památkách, ale také na architektuře.

A na jaká konkrétní témata se mohou posluchači těšit? Například na počátky užívání erbů církevní hierarchií v našich zemích od přelomu 13. a 14. století., či erby příslušníků řádu německých rytířů. Dozvědí se také jaké pečeti a znaky používali vratislavští biskupové a nižší duchovní v českém Slezsku, jaké jsou znaky slezských klášterů a jejich představených
a opomenuta nebude ani současnost a projevy soudobé církevní heraldiky na teritoriu českého Slezska.

 

Přednáška o církevní heraldice a sfragistice je poslední v sérii přednášek, které doprovázely výstavu Znamení vertikál a uzavírá tak doprovodné programy k této expozici. Přednášející PhDr. Karel Müller je archivář, historik a heraldik, působí jako ředitel Zemského archivu v Opavě.

 

 

Církevní heraldika a sfragistika v českém Slezsku

Historická výstavní budova

27. 2. 2014

18.00 hodin

Kontakty

www.szm.cz

Termíny