Evžen Šimera

Výstava
Po Josefu Achrerovi, kterého na samostatné výstavě představí Richard Adam Gallery v říjnu 2013, následuje jiný významný představitel české malby nejmladší generace, totiž Evžen Šimera. Richard Adam Gallery tím pokračuje v představování špičkových autorů generace nultých let 21. století. Evžen Šimera není i je geometrista. Jeho obrazy, alespoň na první pohled, geometricky opravdu vypadají. Ale způsob jejich tvorby je jiný. Šimera používá především techniku stékane kapky barvy, která do jisté míry pracuje s náhodou jako s důležitým fenoménem tvorby. Nově vytvořené obrazy, které pro výstavu ve Richard Adam Gallery připravuje, dále možnosti takové tvůrčího postupu prohlubují.
Termíny