Christian Macketanz

Výstava
Na přelomu února a března 2014 bude v hlavní výstavní prostoře Richard Adam Gallery v Brně zahájena výstava významného současného německého malíře Christiana Macketanze. Touto výstavou se naváže na více jak dvacetiletou tradici, kterou představování tvorby tohoto malíře v Brně má. Na počátku stojí osobnost významného brněnského galeristy a sběratele Karla Tutsche, který právě již počátkěm 90. let minulého století Christiana Macketanze oslovil a nabídl mu uspořádání výstavy v prostorách své legendární výstavní síně Na bidýlku. Christian Macketanz pak získal k Brnu, resp. k jeho výtvarné scéně blízký vztah, což potvrzuje i Richard Adam Gallery, která jeho obrazy v rámci několika skupinových výstav nejen představila, ale podařilo se jí získat do svých sbírek několik ukázek z jeho tvorby. Je tedy poměrně logické, že po těchto dílčích prezentacích přichází tentokráte s velkou samostatnou výstavou, která představí dílo Christiana Macketanze v širších souvislostech.
Termíny