Gotické madony na lvu

Volný čas
Přednáška historika umění Ivo Hlobila z Ústavu dějin umění AV ČR, autora mezinárodní výstavy Gotické Madony na lvu, která představuje vzácná díla středověkého umění z českých, polských, rakouských, německých a francouzských sbírek.
Termíny