Tradiční čínská astronomie

Volný čas
Přednáška pojedná o počátcích čínské astronomie a jejím sepětí s astrologií, o starověkých čínských kosmologických teoriích, uspořádání čínské oblohy, o čínských souhvězdích a kalendáři. Dále o postavení astronoma ve staré Číně, o objevech, pozorováních a významu čínských historických astronomických záznamů pro dnešní vědu, vlivu jezuitů a počátcích zájmu o tradiční čínskou astronomii ve 20. století, ať již na Západě, tak v Číně samotné. Součástí přednášky je prezentace s obrázky a fotografiemi nejvýznamnějších čínských astronomických památek, historických observatoří a přístrojů. Přednáší Václav Laifr.
Termíny