Bedřich Smetana a rok české hudby

Volný čas
Rok české hudby, založený v roce 1924, připomíná každých deset let výročí významných osobností české hudby. 190. výročí narození a 130. výročí úmrtí předního představitele české hudby a národní kultury Bedřicha Smetany spadá do letošního roku. Českoskalické literárně hudební kvinteto Vás provede úseky ze skladatelova života z pohledu jeho přátel a doplní hudebními ukázkami.
Termíny