Den osmý

Divadlo
Inspirací pro inscenaci Divadla Continuo Den osmý se staly nejstarší písemné zmínky lidské historie - fragmenty mýtů oblasti starověkého Blízkého východu odkazující nejen k počátkům lidské civilizace, ale i k věčnému základu, který tvoří podstatu lidského rodu. Vznikl tak příběh o dvojznačnosti lidského bytí. O touze člověka po nesmrtelnosti a překonání pozemského údělu na jedné straně, na straně druhé o jeho trvalé inklinaci k nízkosti, přízemnosti, závisti, strachu a zlobě.
Termíny