Já nikdy nechci dohotoven být...

Volný čas
Slavnostní večer k 150. výročí narození básníka Antonína Sovy. Proslovy, křest knihy. Recitace poezie, hudební vystoupení.
Termíny