Akce pro podnikatele: vyplnění daňového přiznání s odborníkem

Kurzy, vzdělání, konference

Jak nechybovat v daňovém přiznání, využít všechny odčitatelné položky, slevy na dani a optimálně si snížit základ daně? Pražská pobočka společnosti TaxVision v blízkosti metra Florenc se v sobotu 8. března otevře široké veřejnosti. Každému, kdo si s daňovým přiznáním neví rady, zde bude k dispozici zkušený daňový poradce.
„Každému klientovi se budeme věnovat individuálně. Poradíme, jak daňové přiznání vyplnit, a se vším mu pomůžeme. Když už bude mít daňové přiznání zčásti vyplněné, vše zkontrolujeme, případně opravíme a doplníme. Mohou přijít i ti, kteří zatím nic nemají, a pokud přinesou všechny potřebné podklady, odejdou s kompletně vyplněným daňovým přiznáním,“ popsala cíl celodenní akce Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision. Uvedené služby budou po celý den za jednotnou akční cenu 500 korun.
Zájemci o vyplnění daňového přiznání s odborníkem nechť se zapíší na přesnou hodinu v elektronickém formuláři vyvěšeném na www.taxvision.cz. Vyvarují se nesčetných chyb a v konečném důsledku ušetří. I podnikatel, který si léta dělá daňová přiznání bez problémů sám, totiž netuší, co všechno by mohl ještě vylepšit.
Podle odborníků je nejčastější chybou v daňových přiznáních jednoznačně neuplatnění všech odčitatelných položek a možných slev na dani. Obvyklé je také u příjmů z podnikání nesprávné vyplnění položek snižujících a zvyšujících základ daně. Navíc málokdo mimo praxi dokáže výhodně rozlišit příjmy z pronájmu od příjmů ze živnosti.
„Hodně klientů dříve neuplatňovalo všechny náklady, které uplatnit mohli, nebo zbytečně uváděli příjmy, které byly a jsou od daně osvobozené. Časté potíže vyvolávají také příjmy ze zahraničí, kdy například příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí nemusí vůbec podléhat dani v České republice. Zcela běžné jsou i triviální součtové chyby nebo nepožádání o vrácení přeplatku,“ vyjmenovala Blanka Štarmanová.

TaxVision Praha
Adresa: Prvního pluku 17/320, Praha 8-Karlín
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Štarmanová – daňový poradce  E-mail: dane@taxvision.cz
Přihlašovací formulář na stránkách www.taxvision.cz: http://www.taxvision.cz/clanek/vyplnte-danove-priznani-s-odbornikem.html

Kontakty

www.taxvision.cz

Termíny