Klenoty dávnověku - pravěk a archeologie severní Moravy

Volný čas
Rok po otevření nové stálé expozice Pravěk Mohelnicka v mohelnickém muzeu představí přednáška dynamiku pravěkého vývoje našeho regionu, a to od nejstarší doložené přítomnosti člověka na Mohelnicku (mladší paleolit) až po dobu Keltů na prahu historie. Prezentovány budou jak nejzajímavější archeologické nálezy a výzkumy, tak i zcela nová zjištění (např. pozoruhodné kovové artefakty, získané pomocí detektoru kovů). Přednáší Mgr. Jakub Halama, Ph.D.
Termíny